For et 100% fornybart Norge innen 2040
Kandidatbilde

Abid Q. Raja

V, Akershus

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Vi må gjennomføre det grønne skiftet nå slik at ikke våre barn og barnebarn må ta konsekvensene av vår forurensende atferd. Det var lett å svare ja på dette :).
Kandidatbilde

Petter N. Toldnæs

V, Aust-Agder og Vest-Agder

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Jeg vil gjøre alt jeg kan for en kraftig dreining mot fornybar energi og fornybare ressurser. Dette er ikke et slag mot næringslivet, men et løft for næringslivet. Ved god tilrettelegging kan Norge og Sørlandet bli en fornybargigant.
Kandidatbilde

Rebekka Borsch

V, Buskerud

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Denne var det lett å stemme JA for! Hurra for ZERO som presser på.
Kandidatbilde

Trine Noodt

V, Finnmark

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Jeg er enig i det meste. Teknologien og fornybarsamfunnet utvikler seg i raskt tempo, men tidshorisonten er på noen områder urealistisk. Man må sørge for at små og store aktører, og små og store lokalsamfunn, gis de samme muligheter til omstilling.
Kandidatbilde

Ole Frode Mikkelsgård

V, Hedmark

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Vi trenger et grønt skifte, som må gjennomføres slik at vi samtidig skaper nye arbeidsplasser og vekst i hele landet.
Kandidatbilde

Terje Breivik

V, Hordaland

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Ei lovfesting av salg av fossile bilar i 2025 bør vere heilt overflødig viss ein held fram ein god politikk for nullutsleppskøyretøy i åra som kjem. Venstre ønskjer å ikkje å utlyse 24. konsesjonsrunde grunna mangel på utgreiing av klimarisiko.
Kandidatbilde

Pål Farstad

V, Møre og Romsdal

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Nei100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Ingen kommentar.
Kandidatbilde

​André N. Skjelstad

V, Nord-Trøndelag

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Ingen kommentar.
Kandidatbilde

Ida Gudding Johnsen

V, Nordland

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Et lovfestet forbud mot fossilbilsalg i 2025 bør være helt overflødig hvis man fører en god politikk for nullutslippskjøretøy i årene som kommer. Venstre ønsker ikke å utlyse 24. konsesjonsrunde på grunn av manglende utredning av klimarisiko.
Kandidatbilde

Ketil Kjenseth

V, Oppland

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Et lovfestet forbud mot fossilbilsalg i 2025 er overflødig hvis vi fører en god politikk for nullutslippsbiler de neste årene. Vi ønsker ikke å utlyse 24. konsesjonsrunde på grunn av manglende utredning av klimarisiko.
Kandidatbilde

Trine Skei Grande

V, Oslo

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Et lovfestet forbud mot fossilbilsalg i 2025 bør være helt overflødig hvis man fører en god politikk for nullutslippskjøretøy i årene som kommer. Venstre ønsker ikke å utlyse 24. konsesjonsrunde på grunn av manglende utredning av klimarisiko.
Kandidatbilde

Iselin Nybø

V, Rogaland

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Nei100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Jeg vil stemme lojalt med partiets program mot 24. konsesjonsrunde dersom dette kommer til votering i Stortinget.
Kandidatbilde

Sveinung Rotevatn

V, Sogn og Fjordane

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Et lovfestet forbud mot fossilbilsalg i 2025 bør være helt overflødig hvis man fører en god politikk for nullutslippskjøretøy i årene som kommer. Venstre ønsker ikke å utlyse 24. konsesjonsrunde på grunn av manglende utredning av klimarisiko.
Kandidatbilde

Jon Gunnes

V, Sør-Trøndelag

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Nei100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Fremtiden er fornybar.
Kandidatbilde

Eli Taugbøl

V, Telemark

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Anbefaler å lese Venstre sitt (foreløpige, redigert etter LM) sitt program kap. 5 "Mer miljøvennlig transport".
Kandidatbilde

Morten Skandfer

V, Troms

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Nei100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Flytrafikk: Det kommer ny teknologi som reduserer utslippene, dette vil jeg fremme gjennom virkemidler. Målet er 100% fornybar flytrafikk, ikke nødvendigvis reduksjon.
Kandidatbilde

Petter N. Toldnæs

V, Vest-Agder og Aust-Agder

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Jeg vil gjøre alt jeg kan for en kraftig dreining mot fornybar energi og fornybare ressurser. Dette er ikke et slag mot næringslivet, men et løft for næringslivet. Ved god tilrettelegging kan Norge og Sørlandet bli en fornybargigant.
Kandidatbilde

Carl Erik Grimstad

V, Vestfold

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Ingen kommentar.
Kandidatbilde

Finn-Erik Blakstad

V, Østfold

Jeg vil stemme for:

 • Ja100% fornybare busser og tog
 • Ja100% fornybar tungtransport
 • Ja100% fornybare fly
 • Ja100% fornybare anleggsplasser
 • Ja100% fornybare biler
 • Ja100% fornybar industri
 • Ja100% fornybar plast
 • Ja100% fornybart oljefond
 • Ja100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Min kommentar

Det handler om å flytte verdiskapingen fra Nordsjøen. Østfold har falt mellom to stoler i oljealderen. Jeg tror Østfold blir vinneren etter oljealderen. Vi har arbeidskraft, kompetanse, infrastuktur, marked og fornybare resursser.