For et 100% fornybart Norge innen 2040

Verdens klima er i endring. Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Verden har gjennom Parisavtalen blitt enige om å holde temperaturstigningen godt under to grader, og aller helst 1,5 grad. Skal vi lykkes med dette holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene. Målet kan kun nås dersom vi faser ut all bruk av fossil energi. Vi må bli #100prosent fornybare, sannsynligvis innen 2050.

Om hele verden skal nå målet i 2050 må noen gå foran og vise at det er mulig. Vi mener Norge bør fase ut vår bruk av fossil energi og være #100prosent fornybare i 2040. I prosessen kan vi utvikle løsninger som gjør det mulig for resten av verden å følge etter.

Norge er verdensmestere i ambisiøse klimamål, men har hittil ikke lykkes med å vedta politikk som fører til at vi når dem. For å nå målet om å være #100prosent fornybare i 2040 må politikerne som vinner valget i 2018 levere vedtakene som tar oss dit.

ZERO og Framtiden i Våre Hender har derfor identifisert 10 vedtak som vi mener bør på plass i neste stortingsperiode for å ta Norge i retning av å bli #100prosent fornybart.

I forkant av valget utfordrer vi toppkandidatene for de ni største partiene i alle landets 19 fylker til å svare på om de vil stemme for disse kravene. Andelen av svarene de svarer ja på vil avgjøre hvor mange prosent fornybare de selv vil framstå på kampanjens hjemmeside – markert med grønn farge som fyller bildet av kandidatene.

Velgerne vil på kampanjesiden kunne se hvordan kandidatene i sitt fylke har svart og sende dem direkte oppfordringer på sosiale medier om å forbedre svarene sine – eller skryte av "sin" kandidat.

Vil toppkandidaten for ditt parti være #100prosent fornybar?

En klimavennlig velgerguide

Sjekk vår velgerguide på www.100prosentfornybar.no - og DEL gjerne slik vi sammen kan gjøre klima til en hovedsak i høstens valg. I samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO har vi spurt alle toppkandidatene til stortingsvalget om ti viktige klimatiltak.

Postet av Framtiden i våre hender Onsdag, 07.06.2017