For et 100% fornybart Norge innen 2040

Felles kommentar fra Høyre til hvert av kravene:

(Partiet ønsker ikke å besvare punktene med et ja eller nei.)

1. 100% fornybare busser og tog

Høyres kommentar: Høyre har gjennomført tidenes satsing på jernbane og kollektivtrafikk i denne stortingsperioden og vi garanterer at staten skal ta 50 pst. av kostnadene i store kollektivprosjekter i byene også i neste periode. Høyre har en nullutslippsvisjon for transportsektoren og Stortinget har allerede vedtatt at alt nybilsalg innen 2025 skal være basert på lav- og nullutslipp.

2. 100% fornybare skip

Høyres kommentar: Norge har verdens eneste helelektriske bilferge og det har vært mulig på grunn av gode statelige støtteordninger. Høyre har kraftig styrket Enovas og valgt ut grønn skipsfart som en hovedsatsing i klimapolitikken. Høyres mål er at alle nye ferger og skip i nærskipsfart bør bruke klimanøytrale energikilder eller nullutslippsteknologi innen 2030 og at alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller lavutslippsløsninger.

3. 100% fornybar tungtransport

Høyres kommentar: Høyre vil jobbe for at alle nye kjøretøyer er null- eller lavutslippskjøretøyer etter 2025, og innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart. Vi har forskriftsfestet en opptrappingsplan for biodrivstoff for å skape forutsigbarhet også for de som produserer drivstoff.

4. 100% fornybare fly

Høyres kommentar: Høyre vil legge til rette for miljøvennlige alternativer for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten når teknologien er tilgjengelig. Vi har allerede vedtatt å innføre lavere landingsavgifter for fly som bruker biodrivstoff.

5. 100% fornybare anleggsplasser

Høyres kommentar: Høyre vil sette et energieffektiviseringsmål på 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030, stille økte krav til effektivisering i nye bygg og ha støtteordninger/skattefradrag for energiøkonomisering i bedrifter og husholdninger. Høyre vil og fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020. Dessuten legge til rette for utvikling av bygg med «nesten nullenergi»-standard eller «plusshus»-standard.

6. 100% fornybare biler

Høyres kommentar: Med Høyre i regjering settes det stadig nye rekorder for antall elbiler på norske veier. Vi har videreført og forsterket fordelene for lav- og nullutslippsbiler, inkludert null moms, foreslått null årsavgift og lavere takster i bomringer, på ferger og for parkering. Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Høyre har som ambisjon at alt nybilsalg i 2025 skal være basert på lav- og nullutslipp, men det er ikke aktuelt med forbud mot vanlige biler eller å lovfeste et slikt krav.

7. 100% fornybar industri

Høyres kommentar: Klima- og miljøteknologi i industrien er en hovedsatsing i Høyres klimapolitikk. Med Høyre i regjering er Enova kraftig styrket og mange innovative prosjekter som vil redusere utslippene fra industrien er allerede satt i gang, for eksempel verdens reneste aluminiumsproduksjon på Hydro Karmøy.

8. 100% fornybar plast

Høyres kommentar: Høyre vil innføre deponiforbud for avfall som kan material- eller energigjenvinnes (plast, metaller, glass, papp og papir samt bionedbrytbart avfall).Høyre vil også utrede en miljøavgift på emballasje og fossil plast, gjøre gjøre det gratis for fiskebåter å levere innsamlet marint avfall til havner og redusere mikroplastutslippene fra blant annet kosmetikk, husholdningsprodukter, dekk og maling, i samarbeid med næringslivet.

9. 100% fornybart oljefond

Høyres kommentar: Høyre vil forvalte Statens pensjonsfond utland i et generasjonsperspektiv. Det innebærer at uttakene fra fondet må sees i sammenheng med forventet avkastning over tid og gradvis fases inn i norsk økonomi, og at uttak må benyttes til å investere for fremtiden.

10. 100% fornybar energieksport

Høyres kommentar: Olje- og gassnæringens betydning for Norge og for velferdsstaten kan knapt overdrives. Ingen andre næringer bidrar like mye til vår felles velstand som inntektene fra olje- og gassnæringen. Norsk olje- og gassnæring har verdens strengeste krav til helse, miljø og sikkerhet. Utslippene av produksjonen på norsk sokkel er under halvparten av det internasjonale gjennomsnittet og også innenfor 2-graders målet vil det være betydelig behov for olje og gass i mange tiår fremover. Høyre er en garantist for stabile og forutsigbare rammevilkår for norsk olje- og gassvirksomhet og kommer ikke til å stemme i mot nye konsesjonsrunder på norsk sokkel. Høyre vil konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.

Kandidatbilde

Jan Tore Sanner

Høyre, Akershus

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Svein Harberg

Høyre, Aust-Agder

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Trond Helleland

Høyre, Buskerud

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Frank Bakke-Jensen

Høyre, Finnmark

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Kristian Tonning Riise

Høyre, Hedmark

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Erna Solberg

Høyre, Hordaland

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Helge Orten

Høyre, Møre og Romsdal

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Elin Rodum Agdestein

Høyre, Nord-Trøndelag

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Margunn Ebbesen

Høyre, Nordland

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Olemic Thommessen

Høyre, Oppland

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Ine Eriksen Søreide

Høyre, Oslo

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Bent Høie

Høyre, Rogaland

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Frida Melvær

Høyre, Sogn og Fjordane

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Linda Hofstad Helleland

Høyre, Sør-Trøndelag

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Solveig Sundbø Abrahamsen

Høyre, Telemark

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Kent Gudmundsen

Høyre, Troms

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Ingunn Foss

Høyre, Vest-Agder

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Kårstein Eidem Løvaas

Høyre, Vestfold

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på:

Kandidatbilde

Ingjerd Schou

Høyre, Østfold

Jeg vil stemme for:

 • Ikke svart100% fornybare busser og tog
 • Ikke svart100% fornybar tungtransport
 • Ikke svart100% fornybare fly
 • Ikke svart100% fornybare anleggsplasser
 • Ikke svart100% fornybare biler
 • Ikke svart100% fornybar industri
 • Ikke svart100% fornybar plast
 • Ikke svart100% fornybart oljefond
 • Ikke svart100% fornybar energieksport
 • Se detaljerte krav

Så fornybar er jeg

Hva synes du om resultatet mitt?

Utfordre meg, eller skryt av meg direkte på: