For et 100% fornybart Norge innen 2040.

Hvor fornybar er din stortingskandidat?

For å løse klimautfordringen må vi fase ut all bruk av fossil energi. Da trenger vi politikere som tar utslippene helt til null og gjør Norge 100 prosent fornybart.

ZERO og Framtiden i våre hender har utfordret toppkandidatene til stortingsvalget på ti krav som må på plass i neste stortingsperiode for å gjøre Norge 100 prosent fornybart innen 2040. Svarene gir grunnlag for kandidatenes prosentresultat.

Hvor fornybare er partiene?

Snittresultat for partiene basert på svarene fra alle de 19 førstekandidatene. Manglende svar fra enkeltkandidater vil trekke ned snittresultatet for partiet.

ArbeiderpartietArbeiderpartiet
HøyreHøyre
FremskrittspartietFremskrittspartiet
Kristelig folkepartiKristelig folkeparti
Miljøpartiet de grønneMiljøpartiet de grønne
RødtRødt
SenterpartietSenterpartiet
Sosialistisk venstrepartiSosialistisk venstreparti
VenstreVenstre

Kravene for et 100% fornybart norge

De 10 kravene vi utfordret toppolitikerne til å støtte eller ikke.

Organisasjoner som støtter kampanjen

Valget er ditt igjen om...